CUT(1) Opdrachten voor gebruikers CUT(1)

cut - verwijder delen van elke regel van bestanden

cut OPTIE... [BESTAND]...

Stuurt de geselecteerde delen van regels uit elk BESTAND naar standaard uitvoer.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

alleen deze bytes tonen
alleen deze tekens tonen
dit SCHEIDINGSTEKEN gebruiken in plaats van TAB
alleen deze velden tonen; ook alle regels tonen die geen scheidingsteken bevatten, tenzij -s gegeven
(genegeerde optie)
het complement maken van de verzameling van geselecteerde bytes, tekens of velden
alleen regels tonen die scheidingstekens bevatten
deze TEKST als uitvoer scheidingsteken gebruiken; standaard is dit het invoer scheidingsteken
regels afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Van de opties -b, -c en -f mag er slechts één gegeven worden. Een LIJST bestaat uit één of meer bereiken gescheiden door komma's, bijvoorbeeld: 1-4,7,9,12-15. Geselecteerde invoer wordt uitgevoerd in dezelfde volgorde als ze gelezen werd en slechts precies één keer. Een bereik kan zijn:

N-de byte, teken of veld (tellend vanaf 1)
N-
van N-de byte, teken of veld, tot het einde van de regel
N-M
van N-de tot en met M-de byte, teken of veld
van eerste tot en met M-de byte, teken of veld

Geschreven door David M. Ihnat, David MacKenzie en Jim Meyering.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/cut
of lokaal via: info '(coreutils) cut invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

November 2022 GNU coreutils 9.1