CHOWN(1) Opdrachten voor gebruikers CHOWN(1)

chown - eigenaar en groep van bestanden veranderen

chown [OPTIE]... [EIGENAAR][:[GROEP]] BESTAND...
chown [OPTIE]... --reference=REFERENTIEBESTAND BESTAND...

Deze handleiding documenteert de GNU-versie van chown. chown verandert de eigenaar en/of groep van elk gegeven bestand. Als alleen een gebruiker (een gebruikersnaam of numeriek gebruikers-ID) werd opgegeven, dan wordt deze gebruiker de eigenaar van elk opgegeven bestand, de groep wordt niet veranderd. Als de gebruikersnaam wordt gevolgd door een dubbele punt en een groep (of numeriek groep-ID), zonder tussen liggende spaties, dan wordt de groep ook veranderd. Als een dubbele punt niet gevolgd wordt door een groep, dan wordt de gebruiker de eigenaar van de bestanden en de groep wordt veranderd naar de login-groep van de eigenaar. Als zowel de dubbele punt als de groep werden opgegeven, maar de gebruiker niet dan wordt alleen de groep veranderd; in dat geval doet chown hetzelfde als chgrp. Als alleen een dubbele punt werd gegeven, of als de hele operand leeg was, dan worden zowel eigenaar als groep niet veranderd.

De eigenaar en/of groep van elk gegeven BESTAND veranderen naar de gegeven EIGENAAR en/of GROEP, of naar de eigenaar en groep van REFERENTIEBESTAND.

zoals uitgebreid maar geef alleen een melding als er een verandering is aangebracht
onderdruk de meeste foutmeldingen
geef een melding voor elk verwerkt bestand
niet de symbolische koppelingen bewerken maar de bestanden waarnaar ze verwijzen (standaard)
de symbolische koppelingen zelf bewerken in plaats van de bestanden waarnaar ze verwijzen (alleen nuttig op systemen waar de eigenaar van een symbolische koppeling veranderd kan worden)
eigenaar en/of groep van een bestand alleen wijzigen als huidige eigenaar en groep overeenkomen met de hier gegeven; één van de elementen mag weggelaten worden, een overeenkomst daarmee is dan niet vereist
de '/' niet speciaal behandelen (standaard)
niet recursief werken op '/'
de eigenaar en groep van REFERENTIEBESTAND gebruiken i.p.v. EIGENAAR:GROEP
bestanden en mappen recursief behandelen

De volgende opties veranderen de wijze van doorlopen van de mappen hiërarchie als optie -R gegeven is. Bij meerdere van deze opties, geldt de laatste.

als een argument op de opdrachtregel een symbolische koppeling naar een map is, dan deze map doorlopen
elke symbolische koppeling naar een map volgen
symbolische koppelingen niet volgen (standaard)
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Als EIGENAAR ontbreekt, blijft deze onveranderd. Als GROEP ontbreekt, blijft deze onveranderd, tenzij met een ':' na een symbolische EIGENAAR impliciet de inloggroep gegeven is. Verder mogen EIGENAAR en GROEP zowel numeriek als symbolisch zijn.

Verandert de eigenaar van /w naar "root".
Idem, maar verandert ook de groep naar "team".
Verandert de eigenaar van /w en subbestanden naar "root".

Geschreven door David MacKenzie en Jim Meyering.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

chown(2)

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/chown
of lokaal via: info '(coreutils) chown invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

November 2022 GNU coreutils 9.1