B2SUM(1) Opdrachten voor gebruikers B2SUM(1)

b2sum - BLAKE2-controlesommen berekenen of controleren

b2sum [OPTIE]... [BESTAND]...

Toont of controleert BLAKE2b (512-bits) controlesommen.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

in binaire modus lezen
controlesommen uit BESTAND(en) lezen en controleren
lengte van de som in bits; mag niet groter zijn dan het maximum voor het BLAKE2 algoritme, en moet een veelvoud van 8 zijn
een controlesom in BSD-stijl genereren
in tekstmodus lezen (standaard)
elke regel afsluiten met 0-byte, niet met nieuwe regel, en bestandsnaam-escapes uitschakelen

ontbrekende bestanden stilzwijgend overslaan
geen 'goed' tonen voor elk met succes gecontroleerd bestand
niets naar de uitvoer sturen; de afsluitwaarde toont succes
met niet-nul afsluiten bij onjuist opgemaakte controlesom regels
waarschuwen bij onjuist opgemaakte controlesom regels
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

De sommen worden berekend zoals beschreven in RFC 7693. Bij het controleren moet de invoer eerdere uitvoer van dit programma zijn. De standaardmodus toont voor elk BESTAND een regel met een controlesom, een teken dat het type aangeeft ('*' voor binair, ' ' voor tekst), en de naam van elk BESTAND.

Noot: op GNU-systemen is er geen verschil tussen binaire modus en tekstmodus.

Geschreven door Padraig Brady en Samuel Neves.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

cksum(1)

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/b2sum
of lokaal via: info '(coreutils) b2sum invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

November 2022 GNU coreutils 9.1