WC(1) Brukerkommandoer WC(1)

wc - print newline, word, and byte counts for each file

wc [VALG]... [FIL]...
wc [VALG]... --files0-from=F

Print newline, word, and byte counts for each FILE, and a total line if more than one FILE is specified. A word is a non-zero-length sequence of printable characters delimited by white space.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Valgene nedenfor kan brukes til å velge hvilke antall som skrives ut, i følgende rekkefølge: linjeskift, ord, tegn, byte, maksimal linjelengde.

Skriv ut antall byte.
Skriv ut antall tegn.
Skriv ut antall linjeskift.
Les inndata fra NUL(tomrom-)-adskilte filnavn i fil F (hvis F er «-», leser programmet standard inndata).
Skriv ut lengden på den lengste linja.
Skriv ut antall ord.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Skrevet av Paul Rubin og David MacKenzie.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/wc
eller lokalt: info '(coreutils) wc invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

November 2022 GNU coreutils 9.1