TEE(1) Brukerkommandoer TEE(1)

tee - read from standard input and write to standard output and files

tee [VALG]... [FIL]...

Kopier standard inndata til hver FIL, og til standardutdata.

Legg til data i valgt(e) FIL(er), ikke overskriv noe.
Ignorer forstyrrelsessignal.
Diagnotiser feil ved skriving til annet enn datarør.
Velg oppførsel ved skrivefeil. Se MODUS nedenfor.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

diagnotiser skrivefeil for alle typer utdata
warn-nopipe
diagnotiser skrivefeil for utdata som ikke er datarør
avslutt ved skrivefeil for alle typer utdata
exit-nopipe
avslutt ved skrivefeil for utdata som ikke er datarør

StandardMODUS for valget -p er «warn-nopipe». Standardhandling når --output-error ikke er valgt er å avslutte umiddelbart ved skrivefeil for datarør, og diagnostikk av skrivefeil for alle andre typer utdata.

Skrevet av Mike Parker, Richard M. Stallman og David MacKenzie.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/tee
eller lokalt: info '(coreutils) tee invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

November 2022 GNU coreutils 9.1