DUMPKEYS(1) General Commands Manual DUMPKEYS(1)

dumpkeys - kiírja a billentyűzet megfeleltetési táblázatát

ÖSSZEGZÉS

dumpkeys [OPTIONS]

dumpkeys a szabványos kimenetre írja billentyűzet meghajtó megfeleltetési táblázatainak aktuális tartalmát, a keymaps(5)-ben megadott formátum szerint.

A különböző kapcsolók használatával lehet a kimenet formátumát változtatni, és egyéb információk is szerezhetők a kernelről és a dumpkeys(1) és a loadkeys(1) programról.

Kiírja a program verziószámát és egy rövid ismertetőt a szabványos hibakimenetre, majd kilép.
Kiírja a kernel billentyűzet meghajtónak néhány tulajdonságát. A megadott tulajdonságok az alábbiak:
A kernel által támogatott billentyűkódok skálája
Azt közli, hogy mely értékek használhatók keycode kulcsszó után a billentyűtáblázat definiáló fájlokban. Lásd keymaps(5)-öta további információkért és ezen fájlok szintaktikájához.

Az egy billentyűhöz köthető műveletek száma

Megadja, hogy hány különböző műveletet végezhet egyetlen billentyű különböző módosító billentyűk használata révén. Például, ha ez az érték 16, akkor a módosító billentyűkkel kombinálva akár 16 különböző műveletet definiálhat egy billentyűköz. Ha az érték 16, akkor a kernel valószínűleg négy módosító billentyűről tud, amelyeket több féle képpen kombinálva az adott billentyűvel elérheti az összes kötött műveletet.

A kernel által támogatott műveletek skálája

Ez a cikk a műveleti kódok skáláját hexadecimális formában tartalmazza egy táblázat formájában. Ezek az értékek azok, amelyek a billentyűkód definálásakor a jobb oldalon szerepelhetnek, azaz a vv-k az alábbi sorban:
keycode xx = vv vv vv vv

(Lásd keymaps(5)-öt a billentyűzet definíciós sorok formátumát illetően). A dumpkeys(1) és a loadkeys(1) szimbolikus jelölést is támogat, aminek használata javasoltabb a numerikusnál, mert amíg a műveleti kódok változhatnak kernelről kernelre, addig a szimbólikus nevek általában azonosak. Ennek ellenére, a műveleti kódok listája használható arra, hogy megállapitsa, hogy a kernel ismeri-e az összes szimbólumot, amelyet loadkeys(1) ismer, vagy azért, hogy lássa, van-e olyan kód, melyhez a loadkeys(1) nem rendel szimbólikus nevet. Ahhoz hogy ezt megtehesse, hasonlítsa össze a kódok skáláját a szimbólumok listájával, lásd alább a --long-info parmétert.

A kernel által támogatott funkció billentyűk száma

Megadja azon műveleti kódok számát, melyekhez karakterfűzérek küldése köthető. Ezek a kódok, hagyományosan különböző funkció, és szerkesztő billentyűkhöz vannak rendelve, és szabványos Escape sorozatok küldésére szolgálnak. Ez, persze, úgy is átdefiniálható, hogy gyakran használt parancssorokat, E-mail címeket, vagy bármi mást küldjön. Főleg, ha ez a szám nagyobb, mint a billentyűzetén található funkció billentyűk száma, akkor a "tartalék" műveleti kódokat AltGr-billentyű kombinációkhoz kötheti, például hasznos szófűzérek küldésére. Lásd a loadkeys(1)-t. további részletekért.

Funkció-karakterláncok

Az aktuális funkcióbillentyű definíciókat, a
dumpkeys --funcs-only paranccsal láthatja.
Ez a kapcsoló a dumpkeys -t arra utasítja, hogy hosszú információs listát nyomtasson. A kimenet azonos a --short-info -éval, azzal, a különbséggel, hogy a végéhez csatolja a loadkeys(1) és a dumpkeys(1) által támogatott műveleti szimbólumok listáját, a műveleti kódokkal együtt.
Ez a kapcsoló azt okozza, hogy a dumpkeys átlépi a műveleti kódok szimbólummá való alakítását, és csak hexadecimális formában írja ki őket.
Arra utasítja a dumpkeys -t, hogy lépje át az összes rövidítési heurisztikát, (lásd keymaps(5)) és a billentyű kötéseket kanonikus alakban közölje. Minden egyes billentyűhöz nyomtat egy sort, minden egyes módosító kombinációhoz egy oszlopot rendelve. Például, ha a kernel 16 módosító kombinációt témogat, akkor minden sornak 16 műveleti kód oszlopa van. Ez a kimeneti formátum hasznos lehet, például, olyan programoknak, amelyek feldolgozzák a dumpkeys kimenetét.
Available shapes:
2 default output.
4 one line for each keycode.
8 one line for each (modifier,keycode) pair.
16 one line for each keycode until 1st hole.
-1 --separate-lines
This forces dumpkeys to write one line per (modifier,keycode) pair. It prefixes the word plain for plain keycodes.
Ha ezt a kapcsolót kapja, a dumpkeys csak a funkció billentyű karakterláncok definícióját írja ki. Rendesen, a dumpkeys a billentyű kötéseket és a karakterlánc definíciókat is kiírja.
Ha ezt a kapcsolot kapja, a dumpkeys csak a billentyűzet kötéseket írja ki. Rendesen, a dumpkeys a billentyű kötéseket és a karakterlánc definíciókat is kiírja.
Ha ezt a kapcsolot kapja, a dumpkeys csak a kompozíció billentyűk kombinációit írja ki. Ez a kapcsoló csak akkor használható, ha a kernelje támogatja a kompozíció billentyűket.
Ezzel arra utasítja a dumpkeys -t, hogy a jelkód értékeket a megadott jelkészlet szerint értelmezze. Ez csak a jelkódról szimbolikus névvé való átalakítását befolyásolja. A jelkészlet jelenleg elfogadott értékei iso-8859-X, ahol az X számjegy 1-9. Ha nincs megadva jelkészlet , akkor iso-8859-1 -t használ. Ez a kapcsoló egy `charset "iso-8859-x"', sort produkál, így közölve a loadkeys-zel, hogy hogyan értelmezze a billentyűtérképet. (Például "division" 0xf7 az iso-8859-1 kódban, de 0xba az iso-8859-8-ban.)
The affected console device can be specified using the -C (or --console ) option. This option supports exactly one device name.
Turn on verbose output.
Prints version number and exits.

/usr/share/kbd/keymaps
Javasolt könyvtár a billentyűtáblázat fájloknak.

loadkeys(1), keymaps(5)

A kézikönyv magyar fordítását a Gábris Aurél <gabrisa@valerie.inf.elte.hu> készítette.

Ez a fordítás ingyenes dokumentáció; lásd a GNU General Public License 3. Vagy újabb verzióját a szerzői jogi feltételekkel kapcsolatban. Feltételezzük, hogy NEM FELELŐSSÉG.

Ha hibát talál a kézikönyv oldal fordításában, küldje el a e-mail cím: TODO..

1993 Szept. 1 kbd