WC(1) Käyttäjän sovellukset WC(1)

wc - print newline, word, and byte counts for each file

wc [VALITSIN]... [TIEDOSTO]...
wc [VALITSIN]... --files0-from=F

Print newline, word, and byte counts for each FILE, and a total line if more than one FILE is specified. A word is a non-zero-length sequence of printable characters delimited by white space.

Jos TIEDOSTOa ei ole annettu, tai se on ”-”, luetaan vakiosyötettä.

The options below may be used to select which counts are printed, always in the following order: newline, word, character, byte, maximum line length.

näytä tavumäärät
näytä merkkimäärät
näytä rivimäärät
read input from the files specified by NUL-terminated names in file F; If F is - then read names from standard input
näytä pisimmän rivin pituus
näytä sanamäärät
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

Kirjoittaneet Paul Rubin ja David MacKenzie.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/wc
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) wc invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Tommi Vainikainen <mucus@pcuf.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Marraskuuta 2022 GNU coreutils 9.1