NEWGRP(1) Käyttäjän sovellukset NEWGRP(1)

newgrp - kirjaudu uuteen ryhmään

newgrp [ryhmä]

newgrp Vaihtaa kutsujan ryhmätunnisteen, vastaavasti kuten login(1). Newgrp muuttaa vain ryhmätunnisteen, muut tiedot, kuten käyttäjän nimi, tai sen hetkinen hakemisto, säilyvät ennallaan. Kutsun jälkeen uusien tiedostojen käyttöoikeudet määräytyvät uuden ryhmän mukaan. Newgrp käynnistää uuden komentokehotteen, josta poistuessasi palaat vanhaan komentokehotteeseen, jossa ryhmätunniste on säilynyt samana huolimatta newgrp:n käytöstä.

Jos ryhmää ei ole annettu, vaihdetaan GID käyttäjän oletusryhmäksi.

-h, --help

Näytä tämä ohje ja poistu.

-V, --version

Tulosta versiotiedot ja poistu.

/etc/group, /etc/passwd

Alkuperäinen tekijä Michael Haardt. Tällä hetkellä ylläpitäjänä toimii Peter Orbaek <poe@daimi.aau.dk>.

login(1), group(5)

For bug reports, use the issue tracker at https://github.com/util-linux/util-linux/issues.

The newgrp command is part of the util-linux package which can be downloaded from Linux Kernel Archive https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Tuomo Pyhälä <tuomo@lesti.kpnet.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

11. toukokuuta 2022 util-linux 2.38.1