mren(1) General Commands Manual mren(1)

mren - nimeä uudelleen MSDOS tiedosto

This manpage has been automatically generated from mtools's texinfo documentation, and may not be entirely accurate or complete. See the end of this man page for details.

mren komentoa käytetään nimeämään uudelleen tai siirtämään MS-DOS tiedosto tai alihakemisto. Syntaksi on seuraaava:

mren [-voOsSrRA] lähdetiedosto kohdetiedosto

Mren nimeää uudelleen tiedoston MS-DOS tiedostojärjestelmässä.

Tulostustilassa mren näyttää uuden tiedostonimen, jos annettu nimi on epäkelpo.

Jos ensimmäistä syntaksia käytetään (vain yksi lähdetiedosto) ja jos kohdenimi ei sisällä kauttaviivoja tai kaksoispisteitä, tiedosto (tai alihakemisto) nimetään uudelleen samaan hakemistoon eikä siirretä nykyiseen mcd hakemistoon, kuten mmove tekisi. Toisin kuin MS-DOSin REN, mren voi nimetä uudelleen hakemistoja.

Mtools texinfo-dokumentti

This manpage has been automatically generated from mtools's texinfo documentation. However, this process is only approximative, and some items, such as crossreferences, footnotes and indices are lost in this translation process. Indeed, these items have no appropriate representation in the manpage format. Moreover, not all information has been translated into the manpage version. Thus I strongly advise you to use the original texinfo doc. See the end of this manpage for instructions how to view the texinfo doc.

*   
Luodaksesi tulostettavan kopion texinfo-dokumentista, suorita seuraavat komennot:

./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

*   
Luodaksesi html-kopion, suorita:

./configure; make html

Valmis html-kopio löytyy osoitteesta: `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

*   
Luodaksesi info-kopion (selattavissa emacsin info-tilassa), suorita:

./configure; make info

Texinfo-dokumentti näyttää parhaimmalta tulostettuna tai html-muodossa. Info-versiossa tietyt esimerkit ovat vaikeita lukea johtuen tietyistä infon käyttämistä lainaustavoista.

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Jari Kivirinta <jkivirin@ratol.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

22. lokakuuta 2022 mtools-4.0.42