CP(1) Käyttäjän sovellukset CP(1)

cp - copy files and directories

cp [VALITSIN]... [-T] LÄHDE KOHDE
cp [VALITSIN]... LÄHDE... HAKEMISTO
cp [VALITSIN]... -t HAKEMISTO LÄHDE...

Kopioi LÄHDE KOHTEEseen, tai useita LÄHTEitä HAKEMISTOon.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille.

sama kuin -dR --preserve=all
don't copy the file data, just the attributes
varmuuskopioi jokainen olemassaoleva kohdetiedosto
kuten --backup, mutta ilman argumenttia
kopioi erikoistiedostojen sisältö rekursiota käytettäessä
sama kuin --no-dereference --preserve=links
jos olemassaolevaa kohdetiedostoa ei voi avata, poista se ja yritä uudelleen (tarpeeton valitsinta -n käytettäessä)
kysy ennen korvaamista (kumoaa aiemman -n-valitsimen)
seuraa komentorivillä annettuja LÄHTEEN symbolisia linkkejä
linkitä tiedostot kopioinnin sijaan
seuraa aina LÄHTEEN symbolisia linkkejä
älä ylikirjoita olemassa olevaa tiedostoa (kumoaa aiemman -i-valitsimen)
älä koskaan seuraa LÄHTEEN symlinkkejä
sama kuin --preserve=mode,ownership,timestamps
säilytä annetut ominaisuudet (oletus: mode,ownership,timestamps), jos mahdollista, lisäominaisuudet: context, links, xattr, all
älä säilytä annettuja ominaisuuksia
lisää lähdepolku HAKEMISTOon
kopioi hakemistot rekursiivisesti
control clone/CoW copies. See below
poista kukin olemassaoleva kohdetiedosto ennen avausyritystä (vertaa valitsimeen --force)
control creation of sparse files. See below
poista /-merkit jokaisen LÄHDEargumentin perästä
tee symbolisia linkkejä kopioinnin sijaan
syrjäytä tavanomainen varmuuskopion jälkiliite
siirrä kaikki LÄHDE-argumentit HAKEMISTOon
käsittele KOHDE normaalina tiedostona
kopioi vain jos LÄHDEtiedosto on uudempi kuin kohde, tai jos kohdetiedosto puuttuu
selitä mitä tapahtuu
pysy tässä tiedostojärjestelmässä
asettaa SELinux-suojauskontekstin määränpäähän tiedosto oletustyyppiin
kuten -Z, tai jos CTX on määritetty, aseta SELinux- tai SMACK-suojauskonteksti CTX:ään
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

Hajanaiset LÄHDEtiedostot tunnistetaan oletuksena karkealla heuristiikalla, ja vastaavasta KOHDEtiedostosta tehdään myös hajanainen. Tämän käyttäytymisen valitsee --sparse=auto. Antamalla valitsin --sparse=always luodaan hajanainen KOHDEtiedosto aina, kun LÄHDE sisältää riittävän pitkän sarjan 0-tavuja. Valitsin --sparse=never estää hajanaisten tiedostojen luomisen.

When --reflink[=always] is specified, perform a lightweight copy, where the data blocks are copied only when modified. If this is not possible the copy fails, or if --reflink=auto is specified, fall back to a standard copy. Use --reflink=never to ensure a standard copy is performed.

Varmuuskopion jälkiliite on ”~”, ellei muuta ole asetettu valitsimella --suffix tai ympäristömuuttujalla SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionhallintamenetelmän voi valita käyttäen valitsinta --backup tai ympäristömuuttujaa VERSION_CONTROL. Arvot ovat seuraavat:

älä varmuuskopioi koskaan (vaikka --backup olisi annettu)
tee numeroituja varmuuskopioita
numeroituja jos sellaisia on jo olemassa, muuten yksinkertaisia
tee aina yksinkertaisia varmuuskopiota

Erikoistapaus: cp tekee varmuuskopion LÄHTEestä, jos --force- ja --backup- valitsimet on annettu, ja LÄHDE ja KOHDE ovat sama nimi olemassaolevalle tavalliselle tiedostolle.

Kirjoittaneet Torbjorn Granlund, David MacKenzie ja Jim Meyering.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/cp
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) cp invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Marko Viirelä <mviirela@paju.oulu.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Marraskuuta 2022 GNU coreutils 9.1