CHOWN(1) Brugerkommandoer CHOWN(1)

chown - ændre bruger og gruppe på filer

chown [TILVALG]... [EJER][:[GRUPPE]] FIL...
chown [TILVALG]... --reference=RFIL FIL...

Denne manualside dokumenterer GNU-versionen af chown. chown ændrer bruger- og/eller gruppeejerskabet for de givne filer. Hvis kun en ejer (et brugernavn eller et numerisk bruger-ID) er angivet, så gøres den bruger til ejer af hver angivet fil og filens gruppe ændres ikke. Hvis ejeren bliver efterfulgt af et kolon og et gruppenavn (eller numerisk gruppe-ID), uden nogen mellemrum imellem, så vil gruppeejerskabet af filen også blive ændret. Hvis et kolon, men intet gruppenavn følger brugernavnet, så gøres den bruger til ejer af filerne og gruppen for filerne ændres til den brugers logind-gruppe. Hvis kolonnet og gruppen er angivet, men ejeren udelades, så ændres kun gruppen for filerne; i dette tilfælde udfører chown den samme funktion som chgrp. Hvis kun et kolon er angivet, eller hvis hele operanden er tom, så ændres hverken ejeren eller gruppen.

Ændre ejeren og/eller gruppen for enhver FIL til EJER og/eller GRUPPE. Med --reference ændres ejer og gruppe for hver fil til de tilsvarende for RFIL.

ligesom verbose men rapporterer kun når der bliver lavet ændringer
undertrykker de fleste fejlbeskeder
skriver en besked for alle filer den undersøger
virk på referenten af hver symbolsk lænke (dette er standardopførsel) frem for selve lænken
påvirker symbolske lænker i stedet for filen der er lænket til (kun for systemer der kan ændre ejerskabet af en symlænke)
ændr kun ejer og/eller gruppe for hver fil, hvis filens aktuelle ejer og/eller gruppe er lig dem angivet her. Ejer eller gruppe kan udelades, og i så fald er overensstemmelse ikke krævet for den udeladte attribut.
behandl ikke »/« specielt (standard)
virk ikke rekursivt på »/«
brug ejer og gruppe for RFIL frem for at angive værdier for EJER:GRUPPE
ændre filer og kataloger rekursivt

Følgende flag ændrer måden hvorpå et hierarki gennemløbes når flaget -R også angives. Hvis mere end et angives, vil kun det sidst valgte være gyldigt.

hvis kommandolinjeargumentet er en symbolsk lænke til et katalog, så gennemløb dette
gennemløb enhver symbolsk kataloglænke, der mødes undervejs
gennemløb ingen symbolske lænker (standard)
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Ejer forbliver uændret hvis udeladt. Gruppe forbliver uændret hvis udeladt, men ændres til logind-gruppen hvis det er angivet med et ":", som følger efter en symbolsk EJER. EJER og GRUPPE kan være numerisk eller symbolsk.

Sæt ejeren af /u til "root".
Tilsvarende, men sæt også dens gruppe til "ansatte".
Sæt ejeren af /u og underfiler til "root".

Skrevet af David MacKenzie og Jim Meyering.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/da.html

Ophavsret © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

chown(2)

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/chown
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) chown invocation'

Oversættere af denne manual til dansk Kenneth Rohde Christiansen <kenneth@gnu.org>, Peter Makholm <peter@makholm.net>, Byrial Ole Jensen <byrial@vip.cybercity.dk> og Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

november 2022 GNU coreutils 9.1