CHGRP(1) Příručka uživatele CHGRP(1)

chgrp - mění skupinu vlastníků

chgrp [VOLBA]... SKUPINA SOUBOR...
chgrp [VOLBA]... --reference=REFERENCNI_SOUBOR SOUBOR...

Změní skupinu každého SOUBORu na SKUPINU. Při použití volby --reference změní skupinu každého SOUBORu podle hodnot pro REFERENCNI_SOUBOR.

jako verbose, ale vypisuje pouze pokud dochází ke změně
potlačí většinu chybových hlášení
podrobně vypisuje hlášení o všech zpracovávaných souborech
změní vlastnictví objektu, na který ukazuje symbolický odkaz, místo změny samotného symbolického odkazu (výchozí chování)
affect symbolic links instead of any referenced file (useful only on systems that can change the ownership of a symlink)
zpracuje '/' obvyklým způsobem (výchozí)
rekurzivní operace nad '/' selže
použije skupinu REFERENCNIHO_SOUBORu namísto uvádění hodnoty SKUPINA
pracuje s adresáři a soubory rekurzivně

Následující volby mění způsob, jakým jsou při použití volby -R procházeny adresáře. Pokud je použita více než jedna, platí pouze ta uvedená naposled.

pokud je argument uvedený na příkazové řádce symbolický odkaz na adresář, následuj jej
následuje každý symbolický odkaz na adresář, na který narazí
nebude následovat žádný symbolický odkaz (výchozí)
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Změní skupinu /u na "staff".
Změní skupinu /u a podřízených souborů na "staff".

Napsal David MacKenzie a Jim Meyering.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

chown(1), chown(2)

Úplná dokumentace je na: https://www.gnu.org/software/coreutils/chgrp
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) chgrp invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Listopad 2022 GNU coreutils 9.1