COLRM(1) Polecenia użytkownika COLRM(1)

colrm - usuwanie kolumn z pliku

colrm [first [last]]

colrm removes selected columns from a file. Input is taken from standard input. Output is sent to standard output.

If called with one parameter the columns of each line will be removed starting with the specified first column. If called with two parameters the columns from the first column to the last column will be removed.

Column numbering starts with column 1.

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

Polecenie colrm pojawiło się w 3.0BSD.

awk(1p), column(1), expand(1), paste(1)

Raporty o błędach proszę zgłaszać pod adresem https://github.com/util-linux/util-linux/issues.

The colrm command is part of the util-linux package which can be downloaded from Linux Kernel Archive https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

17 lutego 2022 r. util-linux 2.38