COL(1) Polecenia użytkownika COL(1)

col - filtruje z wejścia znaki cofnięcia o wiersz

col options

col filters out reverse (and half-reverse) line feeds so the output is in the correct order, with only forward and half-forward line feeds. It also replaces any whitespace characters with tabs where possible. This can be useful in processing the output of nroff(1) and tbl(1).

col czyta ze standardowego wejścia i zapisuje na standardowe wyjście.

-b, --no-backspaces
Nie wysyła na wyjście znaków backspace, dla każdej pozycji (kolumny) drukuje wyłącznie ostatni znak w niej zapisany.

-f, --fine

Permit half-forward line feeds. Normally characters destined for a half-line boundary are printed on the following line.

-h, --tabs

Output tabs instead of multiple spaces.

-l, --lines num

Buffer at least number lines in memory. By default, 128 lines are buffered.

-p, --pass

Force unknown control sequences to be passed through unchanged. Normally col will filter out any control sequences other than those recognized and interpreted by itself, which are listed below.

-x, --spaces

Wysyła na wyjście wielokrotne spacje zamiast znaków tabulacji.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

-H, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

The col utility conforms to the Single UNIX Specification, Version 2. The -l option is an extension to the standard.

Sekwencje sterujące ruchem karetki, rozumiane przez col oraz ich wartości dziesiętne podano w poniższej tabeli:

ESC-7

cofnięcie o wiersz (reverse line feed) (escape, potem 7)

ESC-8

cofnięcie o połowę wiersza (half reverse line feed) (escape, potem 8)

ESC-9

wysuw do przodu o połowę wiersza (half forward line feed (escape, potem 9)

backspace

cofnięcie o jedną kolumnę (8); ignorowane w pierwszej kolumnie

nowy wiersz

wysuw wiersza (forward line feed) (10); wykonuje również powrót karetki

powrót karetki

(powrót karetki) (13)

shift in

przełącza na normalny zestaw znaków (15)

shift out

przełącza na alternatywny zestaw znaków (14)

spacja

przesuwa do przodu o jedną kolumnę (32)

tab

przesuwa do przodu na następną pozycję tabulacji (9)

tabulacja pionowa

cofnięcie o wiersz (11)

Wszystkie nierozpoznane znaki sterujące i sekwencje specjalne są odrzucane.

col keeps track of the character set as characters are read and makes sure the character set is correct when they are output.

Jeśli wejście usiłuje powrócić do ostatniego, opróżnionego już z bufora na wyjście wiersza, col wyświetli komunikat ostrzegawczy.

A col command appeared in Version 6 AT&T UNIX.

expand(1), nroff(1), tbl(1)

For bug reports, use the issue tracker at https://github.com/karelzak/util-linux/issues.

The col command is part of the util-linux package which can be downloaded from Linux Kernel Archive https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

8 czerwca 2021 r. util-linux {release-version}