CHARMAP(5) Linux - příručka uživatele CHARMAP(5)

charmap - symboly pro definici kódování znaků

Popis kódování znakové sady (charmap) definuje znakovou sadu dostupných znaků a jejich kódování. Všechny podporované sady musí obsahovat portable character set (přenositelnou znakovou sadu).

Popis znakové sady začíná hlavičkou, která obsahuje následující klíčová slova:
<codeset>
následované jménem znakové sady.
<mb_cur_max>
je následováno maximálním počtem bytů ve vícebytovém znaku. V současné době nejsou vícebytové znaky podporovány. Implicitní hodnota je 1.
<mb_cur_min>
je následováno minimálním počtem bytů na znak. Tato hodnota musí být menší nebo rovna mb_cur_max. Není-li zadána, považuje se za její hodnotu hodnota mb_cur_max.
<escape_char>
je následováno znakem, který má být použit jako prefix pro znaky, které je třeba interpretovat speciálním způsobem. Implicitně je to zpětné lomítko ( \ ).
<comment_char>
je následováno znakem, který bude použit pro uvození komentářů. Implicitně # .

Vlastní definice začíná klíčovým slovem CHARMAP napsaným od prvního sloupce.

Další řádky souboru mohou mít jeden ze dvou tvarů pro definici kódování:

<symbolické-jméno> <kódování> <komentář>
Definuje přesně jeden znak a jeho kódování.
<symbolické-jméno>...<symbol.-jméno> <kódování> <komentář>
Tato forma definuje několik znaků. To je užitečné jen pro vícebytové znaky, které nejsou momentálně podporovány.

Poslední řádka definici znakové sady musí obsahovat END CHARMAP.

Symbolické jméno pro znak obsahuje pouze znaky z portable character set. Samotné jméno je uzavřeno do <>. Znaky následující po <escape_char> jsou interpretovány jako oni sami; například sekvence <\\\>> reprezentuje symbolické jméno \> uzavřené v ostrých závorkách.

Kódování může mít jednu ze tří forem:
<escape_char>d<číslo>
s desítkovým číslem
<escape_char>x<číslo>
s šestnáctkovým číslem
<escape_char><číslo>
s osmičkovým číslem.

/usr/share/i18n/charmaps/*

POSIX.2.

locale(1), localedef(1), localeconv(3), setlocale(3), locale(5)

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.
1994-11-28