cacos(3) Library Functions Manual cacos(3)

cacos, cacosf, cacosl - arcus cosinus liczb zespolonych

Math library (libm, -lm)

#include <complex.h>
double complex cacos(double complex z);
float complex cacosf(float complex z);
long double complex cacosl(long double complex z);

Funkcje te obliczają arcus cosinus liczby zespolonej z. Jeżeli y = cacos(z), to z = ccos(y). Część rzeczywista y jest wybierana z przedziału [0,pi]

Wzór:


cacos(z) = -i * clog(z + i * csqrt(1 - z * z))

These functions were added in glibc 2.1.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
cacos(), cacosf(), cacosl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

/* Proszę linkować z -lm */
#include <complex.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
int
main(int argc, char *argv[])
{

double complex z, c, f;
double complex i = I;
if (argc != 3) {
fprintf(stderr, "Użycie: %s <real> <imag>\n", argv[0]);
exit(EXIT_FAILURE);
}
z = atof(argv[1]) + atof(argv[2]) * I;
c = cacos(z);
printf("cacos() = %6.3f %6.3f*i\n", creal(c), cimag(c));
f = -i * clog(z + i * csqrt(1 - z * z));
printf("formuła = %6.3f %6.3f*i\n", creal(f), cimag(f));
exit(EXIT_SUCCESS); }

ccos(3), clog(3), complex(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03