BLKID(8) Керування системою BLKID(8)

НАЗВА

blkid — виявлення і виведення атрибутів блокового пристрою

КОРОТКИЙ ОПИС

blkid --label мітка | --uuid uuid

blkid [--no-encoding --garbage-collect --list-one --cache-file файл] [--output формат] [--match-tag мітка] [--match-token НАЗВА=значення] [пристрій...]

blkid --probe [--offset відступ] [--output формат] [--size розмір] [--match-tag мітка] [--match-types список] [--usages список] [--no-part-details] пристрій...

blkid --info [--output формат] [--match-tag мітка] пристрій...

ОПИС

Програма blkid є інтерфейсом командного рядка для роботи з бібліотекою libblkid(3). Вона може визначати тип вмісту (наприклад, файлова система чи резервна пам'ять), який зберігається на блоковому пристрої, а також атрибути (жетони, пари НАЗВА=значення) на основі метаданих вмісту (наприклад полів LABEL та UUID).

Рекомендуємо користуватися командою lsblk(8) для отримання відомостей щодо блокових пристроїв або lsblk --fs для отримання огляду файлових систем або findmnt(8) для пошуку вже змонтованих файлових систем.

lsblk(8) надає більше інформації, кращі можливості керування форматуванням виведення, прості у користуванні скрипти і не потребує прав доступу root для отримання самих відомостей. blkid читає відомості безпосередньо з пристроїв, а для користувачів, які не є користувачем root, повертає кешовані неперевірені відомості. blkid, здебільшого, призначено для системних служб і перевірки функціональних можливостей libblkid(3).

Якщо вказано пристрій, буде показано лише жетони з цього пристрою. У рядку команди можна вказати декілька аргументів пристрій. Якщо не вказано жодного аргументу, буде виведено дані для усіх розділів або нерозподілених пристроїв у /proc/partitions, якщо їх було розпізнано.

Для blkid передбачено дві основні форми роботи: пошук пристрою за допомогою вказаної пари НАЗВА=значення та показ пар НАЗВА=значення для одного або декількох вказаних пристроїв.

З міркувань безпеки blkid без повідомлення ігнорує усі пристрої, де результат зондування є неоднозначним (виявлено декілька конфліктних файлових систем). У режимі низькорівневого зондування (-p) програма надає більше інформації та додатковий стан виходу. Рекомендуємо користуватися wipefs(8) для отримання докладного огляду або витирання застарілих даних (контрольних рядків) з пристрою.

ПАРАМЕТРИ

Після аргументів розмір і відступ можна додавати суфікси одиниць KiB (=1024), MiB (=1024*1024) тощо для GiB, TiB, PiB, EiB, ZiB та YiB (частина «iB» є необов'язковою, наприклад, «K» є тим самим, що і «KiB») або суфікси KB (=1000), MB (=1000*1000) тощо для GB, TB, PB, EB, ZB і YB.

-c, --cache-file файл-кешу

Читати дані з файла файл-кешу, а не з типового файла кешу (див. розділ ФАЙЛ НАЛАШТУВАНЬ, щоб дізнатися більше). Якщо ви хочете розпочати з порожнього кешу (тобто не бачити даних раніше сканованих, але не обов'язково доступних на поточний момент пристроїв), вкажіть /dev/null.

-d, --no-encoding

Не кодувати непридатні до друку символи. Типово, непридатні до друку символи буде закодовано з використанням позначень ^ і M-. Зауважте, що формат виведення --output udev використовує різне кодування, яке не можна вимкнути.

-D, --no-part-details

Не виводити відомості (мітки PART_ENTRY_*) з таблиці розділів у режимі низькорівневого зондування.

-g, --garbage-collect

Виконати прохід збирання сміття у кеші blkid для вилучення пристроїв, яких уже не існує.

-H, --hint параметр

Встановити підказку зондування. Підказки є необов'язковим способом наказати функціями зондування перевіряти, наприклад, інше місце. У поточній версії передбачено підтримку «session_offset=число» для встановлення зсуву сеансу для багатосеансових UDF.

-i, --info

Вивести дані щодо обмеження введення-виведення (тобто топології введення-виведення). Автоматично буде увімкнено формат виведення «export». Цей параметр може бути використано разом із параметром --probe.

-k, --list-filesystems

Вивести список усіх відомих файлових систем і RAID і завершити роботу.

-l, --list-one

Шукати лише один пристрій, який відповідає параметру пошуку, вказаному за допомогою параметра --match-token. Якщо вказаному параметру пошуку відповідають декілька пристроїв, буде повернуто пристрій із найвищою пріоритетністю, і/або перший знайдений пристрій із заданою пріоритетністю (але див. зауваження щодо udev нижче). Типами пристроїв за спаданням пріоритетності є такі: Device Mapper, EVMS, LVM, MD і, нарешті. звичайні блокові пристрої. Якщо цей параметр не вказано, blkid виведе усі пристрої, які відповідають параметру пошуку.

Використання цього параметра наказує blkid використовувати udev, якщо його використано для жетонів LABEL і UUID у --match-token. Метою є надання виведених даних, які сумісні із іншими допоміжними програмами (подібними до mount(8) тощо) у системах, де ту саму мітку використано для декількох пристроїв.

-L, --label мітка

Шукати пристрій, який використовує цю мітку файлової системи; цей параметр еквівалентний до набору --list-one --output device --match-token LABEL=_мітка_. Цей спосіб пошуку може надійно використовувати символічні посилання udev /dev/disk/by-label (залежно від параметра в /etc/blkid.conf). Намагайтеся не використовувати символічні посилання безпосередньо; використання символічних посилань без перевірки не є надійним. Параметр --label працює як у системах із udev, так і без нього.

На жаль, початкова версія blkid(8) з e2fsprogs використовує параметр -L як синонім -o list. Для забезпечення ширшої застосовності використовуйте у своїх скриптах -l -o device -t LABEL=мітка та -o list замість параметра -L.

-n, --match-types список

Обмежити функції зондування вказаним списком типів (назв) суперблоків (відокремлених комами). До пунктів списку можна додавати префікс «no» для визначення типів, які має бути проігноровано. Приклад:

blkid --probe --match-types vfat,ext3,ext4 /dev/sda1

виконує зондування файлових систем vfat, ext3 і ext4, і

blkid --probe --match-types nominix /dev/sda1

зондує щодо усіх підтримуваних форматів, окрім файлових систем minix. Цей параметр є корисним лише разом із --probe.

-o, --output формат

Скористатися вказаним форматом виведення. Зауважте, що порядок змінних і пристроїв не є фіксованим. Див. також параметр -s. Значенням параметра формат може бути таким:

full

вивести усі мітки (типовий режим)

value

вивести значення міток

list

вивести записи пристроїв у зручному для читання форматі; цей формат виведення є непідтримуваним для низькорівневого зондування (--probe або --info).

Цей формат виведення вважається ЗАСТАРІЛИМ, його замінила команда lsblk(8).

device

вивести лише назви пристроїв; цей формат виведення завжди увімкнено для параметрів --label і --uuid

udev

вивести пари ключ="значення" для полегшення імпортування до середовища udev; до ключів буде додано префікс ID_FS_ або ID_PART_. Значення може бути змінено для убезпечення середовища udev; можна використовувати звичайні символи ASCII, екрановані шістнадцяткові послідовності та чинні символи UTF-8. Усі інші символи (зокрема пробіли) буде замінено символом «{underscore}». У ключах із постфіксом _ENC для небезпечних символів буде використано шістнадцяткове екранування.

Виведення udev повертає мітку ID_FS_AMBIVALENT, якщо буде виявлено більше суперблоків, а мітки ID_PART_ENTRY_* буде повернуто завжди для усіх розділів, включно із порожніми.

Цей формат виведення є ЗАСТАРІЛИМ.

export

вивести пари ключ=значення для полегшення імпортування до середовища; цей формат виведення буде автоматично увімкнено, якщо встановлено обмеження введення-виведення (параметр --info).

Непридатні до друку символи буде закодовано за допомогою позначень символами ^ і M-, а усі потенційно небезпечні символи буде екрановано.

-O, --offset відступ

Зондувати за вказаним відступом (корисний лише з --probe). Цей параметр може бути використано разом із параметром --info.

-p, --probe

Перемкнутися на режим низькорівневого зондування суперблоку (в обхід кешу).

Зауважте, що за використання низькорівневого зондування буде також повернуто відомості щодо типу таблиці розділів (мітку PTTYPE) та розділів (мітки PART_ENTRY_*). Назви міток, які буде створено низькорівневим зондуванням, буде засновано на назвах, які використовують на внутрішньому рівні у libblkid, і можуть відрізнятися від тих, які буде отримано без --probe (наприклад, PART_ENTRY_UUID= або PARTUUID=). Див. також --no-part-details.

-s, --match-tag мітка

Для кожного (вказаного) пристрою показати лише мітки, які відповідають мітці. Можна вказати в одній команді декілька параметрів --match-tag. Якщо жодної мітки не вказано, буде показано усіх жетони для усіх (вказаних) пристроїв. Щоб просто освіжити кеш, без показу будь-яких жетонів, скористайтеся --match-tag none без будь-яких інших параметрів.

-S, --size розмір

Перевизначити розмір пристрою/файла (корисний лише з --probe).

-t, --match-token НАЗВА=значення

Шукати блокові пристрої із жетонами із назвами НАЗВА, які мають значення значення, і вивести усі значені пристрої. Типовими значеннями для аргументу НАЗВА є TYPE, LABEL і UUID. Якщо у рядку команди не буде вказано жодного пристрою, буде виконано пошук серед усіх блокових пристроїв; якщо ж пристрої буде вказано, пошук відбуватиметься лише на них.

-u, --usages список

Обмежити функції зондування вказаним списком типів використання. Підтримувані типи використання: filesystem, raid, crypto та other. До пунктів списку можна додавати префікс «no» для визначення типів використання, які має бути проігноровано. Приклад:

blkid --probe --usages filesystem,other /dev/sda1

зондує щодо усіх форматів файлової системи або іншого (наприклад резервної пам'яті) і

blkid --probe --usages noraid /dev/sda1

зондує щодо усіх підтримуваних форматів, окрім RAID. Цей параметр є корисним лише разом із --probe.

-U, --uuid uuid

Шукати на пристрої, на якому використано цей uuid файлової системи. Докладніший опис наведено у розділі щодо параметра --label.

-h, --help

Вивести текст довідки і завершити роботу.

-V, --version

Вивести дані щодо версії і завершити роботу.

СТАН ВИХОДУ

Якщо буде знайдено вказаний пристрій або пристрій, на який посилається вказаний жетон (параметр --match-token), і можна зібрати якісь відомості щодо пристрою, буде повернуто стан виходу 0. Зауважте, що використання параметра --match-tag фільтрує мітки виведення, але не впливає на стан виходу.

Якщо вказаний жетон не було знайдено, або не вдалося ідентифікувати жоден (вказаний) пристрій, або неможливо зібрати будь-які відомості щодо ідентифікаторів пристрою або вмісту пристрою, буде повернуто стан виходу 2.

Для помилок використання та інших помилок буде повернуто стан виходу 4.

Якщо буде виявлено неоднозначний результат зондування у режимі низькорівневого зондування (-p), буде повернуто стан виходу 8.

ФАЙЛ НАЛАШТУВАНЬ

Стандартне розташування файла налаштувань /etc/blkid.conf можна перевизначити змінною середовища BLKID_CONF. вказані нижче параметри керують роботою бібліотеки libblkid:

SEND_UEVENT=<yes|not>

Надсилає uevent, якщо символічне посилання /dev/disk/by-{label,uuid,partuuid,partlabel}/ не відповідає LABEL, UUID, PARTUUID або PARTLABEL на пристрої. Типовим значенням є "yes".

CACHE_FILE=<шлях>

Перевизначає стандартне розташування файла кешу. Цей параметр може бути перевизначено змінною середовища BLKID_FILE. Типовим значенням є /run/blkid/blkid.tab або /etc/blkid.tab у системах без каталогу /run.

EVALUATE=<способи>

Визначає способи визначення LABEL і UUID. У поточній версії у бібліотеці libblkid передбачено підтримку способів «udev» і «scan». Можна вказувати декілька значень у форматі списку відокремлених комами значень. Типовим значенням є «udev,scan». У способі «udev» використано символічні посилання /dev/disk/by-*, а у способі «scan» — сканування усіх блокових пристроїв з файла /proc/partitions.

СЕРЕДОВИЩЕ

Встановлення LIBBLKID_DEBUG=all вмикає виведення діагностичних даних.

АВТОРИ

blkid було створено Andreas Dilger для libblkid і удосконалено Theodore Ts'o і Karel Zak.

ДИВ. ТАКОЖ

libblkid(3), findfs(8), lsblk(8), wipefs(8)

ЗВІТИ ПРО ВАДИ

Для звітування про вади використовуйте систему стеження помилками на https://github.com/util-linux/util-linux/issues.

ДОСТУПНІСТЬ

blkid є частиною пакунка util-linux, який можна отримати з Linux Kernel Archive https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.

11 травня 2022 року util-linux 2.38.1