bcopy(3) Library Functions Manual bcopy(3)

bcopy - kopiowanie ciągu bajtów

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <strings.h>
[[deprecated]] void bcopy(const void src[.n], void dest[.n], size_t n);

Funkcja bcopy() kopiuje pierwsze n bajtów src do dest. Kopiowanie jest poprawne nawet gdy oba obszary się pokrywają.

Brak.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
bcopy() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

Brak.

4.3BSD.

Marked as LEGACY in POSIX.1-2001: use memcpy(3) or memmove(3) in new programs. Note that the first two arguments are interchanged for memcpy(3) and memmove(3). POSIX.1-2008 removes the specification of bcopy().

bstring(3), memccpy(3), memcpy(3), memmove(3), strcpy(3), strncpy(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06