atof(3) Library Functions Manual atof(3)

atof - przekształcenie łańcucha znaków na double

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <stdlib.h>
double atof(const char *nptr);

Funkcja atof() przekształca początkową część łańcucha znaków wskazywanego przez nptr na double. Działa to tak samo, jak


strtod(nptr, NULL);

z tym wyjątkiem, że atof() nie wykrywa błędów.

Zwracany jest wynik przekształcenia.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
atof() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne locale

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

atoi(3), atol(3), strfromd(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06