ADDDEBUG(1) [FIXME: manual] ADDDEBUG(1)

adddebug - Modifica els Makefile per a afegir informació de depuració

adddebug [-k] [-r] [-n]

adddebug modifica el fitxer Makefile en el directori actual (i opcionalment en els seus subdirectoris) per a afegir informació de depuració (-g3). També elimina les optimitzacions (-O[1-9]).

Aquesta utilitat forma part del joc de desenvolupament de programari del KDE.

-k

Manté les optimitzacions (no elimina les opcions -O[1-9]?, per omissió les elimina).

-r

Cerca recursivament a través de tots els subdirectoris del directori actual i opera a sobre de cada fitxer Makefile que troba.

-n

Compila sense definir NDEBUG i NO_DEBUG (fa que funcionin les crides a kDebug).

Burton, Ben <bab@debian.org>

Autor.
7 de març de 2003 [FIXME: source]